Synergy kouč

Mnohonásobně silnější koučink

Synergy koučink je originální koučovací program pro zdravý a úspěšný život postavený na míru pro jednotlivce, rodiny,  firmy, případně sportovce a sportovní kluby. 

Je to spojení osobnostního, emočního, vztahového a životního koučinku, mentálního, mentálně – sportovního koučinku a výživového koučinku s individuálním doporučením vhodných přírodních doplňků stravy na míru pro všechny. Součástí projektu je též speciální, na míru navržený rehabilitační a balanční program.

A proč právě toto velmi zvláštní propojení?

Jelikož naše osobnost stojí na čtyřech pilířích životní energie, mentálním, emočním, fyzickém a spirituálním, je nezbytné všechny tyto nosné prvky sladit do jednoho celku za pomoci různých nástrojů. Přestože jsou jednotlivé prvky konceptu na první pohled velmi různorodé, tvoří ve vzájemném propojení v rámci projektu synergykouč jeden naprosto kompaktní celek pro obnovu životní energie a zdravou osobnost.

V posledním kroku koučovacího programu, tzn. ve chvili, kdy je klient po absolvování osobního koučinku schopen využít svůj potenciál naplno, dochází k propojení s tvorbou podnikatelských záměrů a startupů, tvorbou osobní či webové prezentace, případně s tvorbou e-shopů na míru.

A jak se mi povedlo spojit vše do jednoho vzájemně se podporujícího programu? 

Vcelku jednoduše. Propojila jsem všechny své znalosti, talenty, dovednosti, zkušenosti a to, co mi dělá radost, a vznikl naprosto unikátní projekt synergykouče. Jeho podstatou je propojení jednotlivých prvků, jejichž síla se nesčítá, ale násobí. Vzniká synergie. Stonásobná síla vzniklá správným propojením jednotlivých prvků.

Služby Synergy kouče

Copyright 2022© Project by Tina Design®