Jak být dobrým rodičem a ještě lepším trenérem!

Program pro rodiče, kteří si uvědomují svou zodpovědnost za své chování a rádi by ze sebe svému dítěti předali to nejlepší!

Rozhodující je v tomto případě přístup k dítěti samotnému. Abychom mohli dítěti poskytnout všechny zdroje pro jeho rozvoj a sportovní kariéru, je potřebné, abychom tyto zdroje měli nejprve my sami. My se totiž potřebujeme vyvíjet stejně, jako náš malý sportovec. Potřebujeme hledat způsoby, jak se posunout. Jak být úspěšnější, houževnatější a silnější ve svých přesvědčeních. Také proto jsou náplní tohoto kurzu i kurzy mentálního koučinku, vztahového a motivačního koučinku a základy životního koučinku, které jdou ruku v ruce se sportovním a výkonostním koučinkem. 

Úspěšný rodič totiž naučí své dítě být úspěšným, a to nejen ve sportu, ale i v životě!

Motto: 

„Uvědomuji si, že to, zda mé děti budou žít zdravý a úšpěšný život, záleží na tom, jaký příklad a jakou zkušenost mým dětem poskytnu já sám(-a). „

Chci se stát zdravým vzorem pro své děti! 

V rámci programu Rodič kouč máte k dipozici

VIP koučink "Rodič kouč" - Trénuj mě

V rámci programu "Rodič kouč"

Členství v koučovací skupině

Skupina je určena dětem i rodičům

On-line kurzy - "Rodič kouč"

Pro vás připravujeme v rámci programu

Copyright 2022© Project by Tina Design®